הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ גיאולוגיה והידרו-גיאולוגיה לפרויקטים תחבורתיים

  • פתוח להצעות
  • מספר: 005-2021
  • פורסם: 28/04/2021
  • רפרנט: לאה בוסקילה
  • מכרז ייסגר: 20/05/2021

לגבי מכרז: 005-2021 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ גיאולוגיה והידרו-גיאולוגיה לפרויקטים תחבורתיים

  • *שדות חובה