הזמנה להציע הצעות לביצוע קידוחי ניסיוןבפרויקטים תחבורתיים במטרופולין ירושלים

  • סגור להצעות
  • מספר: 027-2019
  • פורסם: 15/12/2019
  • רפרנט: עמית בלוגובסקי
  • מכרז ייסגר: 13/02/2020

לגבי מכרז: 027-2019 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לביצוע קידוחי ניסיוןבפרויקטים תחבורתיים במטרופולין ירושלים

  • *שדות חובה