הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון ויעוץ אדריכלות נוף בירושלים והמטרופולין

  • סגור להצעות
  • מספר: 044-2019
  • פורסם: 15/12/2019
  • מכרז ייסגר: 16/01/2020

לגבי מכרז: 044-2019 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון ויעוץ אדריכלות נוף בירושלים והמטרופולין

  • *שדות חובה