הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי פיתוח תוכנה לצוות תכנית אב לתחבורה- הליך מס' 029-2019

  • סגור להצעות
  • מספר: 029-2019
  • פורסם: 08/12/2019
  • מכרז ייסגר: 16/01/2020

לגבי מכרז: 029-2019 ,
שם המכרז: הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי פיתוח תוכנה לצוות תכנית אב לתחבורה- הליך מס' 029-2019

  • Max. file size: 50 MB.
  • *שדות חובה
  • Hidden
  • Hidden