הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ראיית חשבון עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים – הליך מס' 036-2019

  • סגור להצעות
  • מספר: 036-2019
  • פורסם: 18/12/2019
  • מכרז ייסגר: 16/01/2020

לגבי מכרז: 036-2019 ,
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ראיית חשבון עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים – הליך מס' 036-2019

  • *שדות חובה